Домофонија -Делукс

Аудиофонија за станбени објекти

Аудио надворешна единица

повеќе

Аудио внатрешна единица

повеќе

Power supply control - 12V/5A

повеќе

Декодер

повеќе
Видеофонија за станбени објекти

Надворешна единица LED

повеќе

Надворешна единица LED

повеќе

Монитор 7’’

повеќе

Монитор 4.3''

повеќе

Напојување 13-18V/3A

повеќе

Декодер

повеќе
Видеофонија за куќи и вили

Надворешна единица - 2 спрата

повеќе

Надворешна единица - 3 спрата

повеќе

Надворешна единица - 4 спрата

повеќе

Монитор 7''

повеќе

Монитор 4''

повеќе

Видео надворешна единица

повеќе

380+ соработници со нас, зошто не и вие?