Тим

Нашиот тим
Нашиот тим од експерти е тука за вас. Ние инвестираме во висококвалитетен и обучен тим кој ќе биде достапен за вас и вашите прашања и потреби. Со нашиот тим ние нудиме проверка и евалуација на поставените системи за безбедност, како и бројни совети и информации за новите иновативни решениија. Ние сме тука за изработка на решенија кои оптимално одговараат на вашите потреби и реализација на истите со највисок квалитет и одлични резултати.

Драган Аневски

Генерален директор

Верица Аневска

Генерален менаџер

Биљана Петковска

Менаџер за продажба

Александар Драгишевски

Маркетинг менаџер

Александар Павловски

Техничка поддршка

Милан Поповски

Техничка поддршка

Оливер Ѓорѓиевски

Теничка поддршка

Сертификати

380+ соработници со нас, зошто не и вие?