Контрола на пристап

Контрола на пристап

EM008

125Khz proximity card

повеќе

AB002

125Khz proximity card

повеќе

MF008

13.56MHZ proximity card

повеќе

AB003

13.56MHZ proximity card

повеќе

P501

12V/5A access control power

повеќе

OP03

Door release buon

повеќе

OP05

Door release button

повеќе

OP11

Door release button

повеќе

DB01

Door bell

повеќе

AR1

Rainproof

повеќе

K30EM

Non-waterproof standalone

повеќе

K5EM

Non-waterproof standalone

повеќе

S601EM-W

Waterproof standalone

повеќе

K8EM-W

Waterproof standalone

повеќе

F1218EM

Network Accerss Control

повеќе

U- P001

Waterproof EM card reader

повеќе

380+ соработници со нас, зошто не и вие?