Аналогни или IP системи?

420+ соработници со нас, зошто не и вие?