Аналогни или IP системи?

380+ соработници со нас, зошто не и вие?