Eclipse 32

Eclipse 32

Eclipse 32 има 8 влезови за поврзување со детектори, балансот на зони се врши со 1 или 2 отпорници на балансот или со спарување за да се одреди типот на
балансирање за секој влез. Во хардверската имплементација на системот, инсталерот може да избере помеѓу 9 типа на поврзување за зоните. (без акумулатор)

Category: Tags: , , ,

Description

Eclipse 32 има 8 влезови за поврзување со детектори, балансот на зони се врши со 1 или 2 отпорници на балансот или со спарување за да се одреди типот на
балансирање за секој влез. Во хардверската имплементација на системот, инсталерот може да избере помеѓу 9 типа на поврзување за зоните. (без акумулатор)

Главни предности:
До 32 слободно програмибилни зони, 8 независни групи за управување, Програмирање со тастатура или директно преку компјутер со софтвер ProsTE, 3 различни
видови на програмирање во зависност од преференци на инсталерот, До 30 уреди поврзани со системската шина.

420+ соработници со нас, зошто не и вие?