LRR 8000 Central Station

LRR 8000 Central Station

LRR8000 претставува Stand-Alone за прием на информации од предаватели TP2000V / U.
Централната станица претставува плоча за кујна со сопствена заштита и месо за радиостаница. Потребно е надворешно поврзување на резервни батерии. На предната
панел се поставуваат бутоните за управување и програмирање и дисплејот на уредот. На задната панел има изграден интерфејс за поврзување со компјутер и можност за
поврзување на надворешен бутон за реакција од оператор. Сите информации добиени од централната станица, независно од извочката (TP2000 или LRR8000 Repeater), се
предаваат на компјутер за архивирање и по-удобно разгледување. Врската е реализирана по RS-232 сериен канал.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?