SensoIRIS MIO22

SensoIRIS MIO22

SensoIRIS MIO22 е адресибилен модул со 2 влеза и 2 излези. Модулот следи 2 аналогни влезови и контролира 2 релејни излези. SensoIRIS MIO22 добива енергија од самиот
панел и може да се контролира преку протоколот за комуникација.
SensoIRIS MIO22 има вграден модул за изолација кој, при употреба, обезбедува континуирано работење на колото во случај на дефект во модулот и без потреба од
користење на дополнителен изолациски модул.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?