SensoIRIS WS IS

SensoIRIS WS IS

SensoIRIS WS IS е адресибилен Оган сирена со флеш ламба (строб) за монтажа на ѕид, со вграден модул изолатор, погодна за инсталации во адресибилен системи
поддржуваат ТТЕ комуникациски протокол. Сирената е компатибилна и работи со монтажа на ѕидови или тавани SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за монтирање на ѕид.
Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?