SIMPO

SIMPO

Аналоген Адресибилен Симпо Fire Alarm е идеално решение за мал адресибилен систем до 500 уреди панелот поддржува до 2 круга и визуелизира до 48 зони. Секој круг
поддржува до 250 уреди од серијата SensoIRIS, поддржувајќи го Teletek Electronics комуникацискиот протокол.
Статусот на системот се визуелизира со помош на LCD дисплеј и LED индикации.
Панелот е програмиран директно со софтверот ProsTE.
Симпо панелот е метален, со пренослив преден панел, како и повеќејазична софтверска поддршка.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?