BRAVO Curtain

BRAVO Curtain

BRAVO Curtain е безжичен ПИР комбиниран со микробранови детектори погоден за “завеса” апликации во заштитениот објект.
Деловите на PIR и MW се во функција “I”. Неговата типична примена е за безбедносни прозорци и безбедноста на периметарот околу зградите.

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?