BRAVO MC

BRAVO MC

BRAVO MC е безжичен магнетски контакт дизајниран да работи со алармни панели на серијата BRAVO и Eclipse WL Wireless Extender. Детекторот е погоден за заштита на I /
O или области за непосредно дејствување во рамките на 400 метри од контролниот панел.
BRAVO MC има хардверска зона за поврзување на дополнителен жичен детектор.
Бежичниот контакт на BRAVO MC е дизајниран според барањата на EN50131, GRADE 2, Class II.

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?