BRAVO MOUT

BRAVO MOUT

BRAVO MOUT е комуникациски модул со излези дизајнирани да работат со безжични алармни панели на BRAVO.Модулот е монтиран во кутијата со слот преку сериски
интерфејс.Модулот BRAVO MOUT има неколку апликации:
– Поврзување со предавател за испраќање пораки за настани
– поврзување жична надворешна сирена;
– реализација на домашна автоматизација преку PGM излези со фиксен акција. Модулот е програмиран со користење на ProsTE софтвер или AjaxWEB кориснички интерфејс.

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?