BRAVO RC-11

BRAVO RC-11

BRAVO RC-11 е еднонасочен далечински управувач за работа со панели BRAVO и хибридни системи Eclipse. Далечинскиот управувач има едно копче чија функција може да се програмира *. Далечинскиот управувач
е погоден за апликации кои бараат аларм за паника од корисникот.
* Програмирање на копчето функција е направено со ProsTE софтвер, откако ќе го научи далечинскиот управувач до конфигурацијата на панелот.
Главната предност на еднонасочните далечински управувачи е дека тие можат да работат со повеќе системи во исто време. Тоа значи дека корисникот може да управуваат два или повеќе панелот со помош на едно
и исто еднонасочно далечински BRAVO, притоа на ист програмабилен копче може да се постави да ги извршува различна функција. Исто така, едно и исто еднонасочно далечински BRAVO може да се обучи и да
работи истовремено со Eclipse систем (преку Eclipse WL вер.5.2.3 или повисока) и BRAVO панел (вер. 5.0 или повисока).

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?