BRAVO RC-41

BRAVO RC-41

BRAVO RC-41 е еднопосочнo далечинско за работа со BRAVO панели и Eclipse хибридни системи. Далечинскиот има 4 копчиња: за вклучување и исклучување на обезбедувањето, како и 2 со програмабилни
функционалност * – пример активирање на PGM излези за управување со домашна автоматика, поднесување на Панични аларм режим на стража “Со останување”.
* Програмирање на функциите на копчињата се врши со ProsTE софтверот, откако се обучува конфигурацијата на далечинскиот управувач. Главната предност на еднонасочните далечински управувачи е дека тие
можат да работат со повеќе системи во исто време. Тоа значи дека корисникот може да управуваат два или повеќе панелот со помош на едно и исто еднонасочно далечински BRAVO, притоа на ист програмабилен
копче може да се постави да ги извршува различна функција.
Исто така, едно и исто еднонасочно далечински BRAVO може да се обучи и да работи истовремено со Eclipse систем (преку Eclipse WL вер.5.2.3 или повисока) и BRAVO панел (вер. 5.0 или повисока).

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?