Fire Ray 50R/100R

Fire Ray 50R/100R

FIRERAY 50R / 100R Комбиниран предавател-приемник линеен оптичко-димен детектор; 12-24 Vdc; ниска консумација;
Модел 50R (5-50м)
Модел 100R (5-100м)

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?