IRIS PRO

IRIS PRO

IRIS PRO е контролен панел за адресибилна противпожарна аларм со максимална покриеност од 96 зони поврзани со 1 до 4 кола. Информациите за статусот на системот се
визуелизираат на чувствителен графички екран со посебна LED индикација за зони и проблеми. Панелот располага со вграден часовник во реално време и можност за
програмирање на денот / ноќниот режим на работа. Лажните аларми се минимизирани со примена на посебен работен алгоритам “Две нивоа на алармна состојба”. IRIS
PRO панелот поддржува два протоколи за комуникација: серија на системски сензори и Teletek Electronics (IRIS TTE Extender) во зависност од видот на уредите што се
користат. Во конфигурацијата на панелот IRIS, истовремено можат да се поврзат и кружните проширувачи.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?