MAG2P

MAG2P

MAG2P е конвенционален огромен изведувачки панел со 2 фиксирани зони, сертифициран по стандард EN54-2 / 4. До 20 (32 SensoMAG) пожароизвестелни детектори и /
или рачни пожароизведувачки бутони можат да се поврзат со секоја зона.
MAG2P се наоѓа во пластична кутија со компактни димензии за површинска монтажа. Панелот е лесен за инсталација, поддршка и секојдневна работа од корисник.
Пенеловото е погодно за станови и мали до средни канцеларии со површина до 1000m ².

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?