MS4

MS4

MS4 е проширен модул со 4 излеза за сирење, компактен со fire alarm панел MAG8plus.
До 2 проширувачки модули MS4 мораат да се монтираат во кујната на MAG8plus, како што се додаваат и вкупно 8 извирања за гребените на конфигурацијата.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?