SensoIRIS BSST IS

SensoIRIS BSST IS

SensoIRIS BSST IS е адресибилна огнена база со вградена сирена, лампа за блиц и модул изолатор. Пожарна основа е наменета за употреба во противпожарни алармни
системи кои поддржуваат работа со ТТЕ комуникациски протокол. Уредот добива напојување од панелот и може да биде контролирано преку комуникацискиот
протокол.Уредот е дизајниран за лесна инсталација и се состои од два главни дела: монтажна основа и сирена со вградена светилка во заедничко куќиште со фабричка
монтирана огнена база.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?