SensoIRIS BSST

SensoIRIS BSST

SensoIRIS BSST е адресибилна огнена база со вградена сирена и лампа за блиц. Пожарна основа е наменета за употреба во противпожарни алармни системи кои
поддржуваат работа со ТТЕ комуникациски протокол. Уредот добива напојување од панелот и може да биде контролирано преку комуникацискиот протокол.Уредот е
дизајниран за лесна инсталација и се состои од два главни дела: монтажна основа и сирена со вградена светилка во заедничко куќиште со фабричка монтирана огнена
база.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?