SensoIRIS GAS

SensoIRIS GAS

SensoIRIS GAS е детектор за гас дизајниран да биде дел од адресибилни системи за откривање на пожар што го поддржуваат TTE
комуникацискиот протокол. Detector SensoIRIS GAS детектира истекување на пропан-бутан гас и природен гас. Детекторот има алармен излез
за контрола на електромагнетниот прекинувач. SensoIRIS GAS е погоден за монтирање на ѕид со користење на штанд. Целосно програмибилен
од IRIS и SIMPO адресибилните панели на Teletek Electronics AD.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?