SensoIRIS MC-Z

SensoIRIS MC-Z

SensoIRIS MC-Z е конвенционален модул за адресирање на зони. Соодветен за следење и поврзување на конвенционалните уреди за откривање на пожар во адресибилен
систем за алармирање, кој го поддржува TTE комуникацискиот протокол.
SensoIRIS MC-Z се напојува и контролира од контролниот панел и има вграден изолатор. Се програмира преку SensoIRIS програмер.
Модулот е монтиран во посебна пластична кутија со проѕирен капак погоден за монтирање на ѕид и визуелна проверка на статусот на уредот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?