SensoIRIS MCP150 IP67

SensoIRIS MCP150 IP67

SensoIRIS MCP150 IP67 е водоотпорен рачен детектор за пожар, дизајниран за надворешна инсталација и работа во екстремна средина * со
вграден изолаторски модул. Рачниот детектор за пожар доаѓа со транспарентен заштитник што е монтиран за заштита од несакано активирање на работното парче.
SensoIRIS MCP150 IP67 добива енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?