SensoIRIS MINP

SensoIRIS MINP

SensoIRIS MINP е компактен модул со 1 влезен / клуч. Модулот го следи и го пренесува статусот на овој влез – вклучено или исклучено – на контролниот панел.
SensoIRIS MINP е дизајниран да биде вграден во монтажните кутии на уредите, што ја прави дел од адресибилниот систем за откривање пожар кој го поддржува TTE
комуникацискиот протокол.
Погодно за додавање на панични копчиња, детектори за гас и многу повеќе на адресибилниот систем.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?