SensoIRIS MIO04

SensoIRIS MIO04

SensoIRIS MIO04 е адресибилен модул со 4 релејни излези. Погоден за контролирање на излезите кога е поврзан со адресибилен систем за противпожарен аларм кој
поддржува TTE комуникациски протокол.
SensoIRIS MIO04 се напојува и контролира од контролниот панел и има вграден изолатор. Се програмира преку SensoIRIS програмер или од панелот.
Модулот е монтиран во посебна пластична кутија со проѕирен капак, погоден за монтирање на ѕид и визуелна проверка на статусот на уредот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?