SensoIRIS MISO

SensoIRIS MISO

SensoIRIS MISO е изолаторски модул за адресибилен систем за противпожарен аларм кој го поддржува TTE комуникацискиот протокол.
Модулот изолатор го штити колото од исклучување на системот во случај на краток спој во колото. Кога причината за краток спој е отстранета, изолаторскиот модул
автоматски ја обновува работата на колото.
Вграден во мала пластична кутија, погоден за монтирање на ѕид, со IP40 степен на заштита.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?