SensoIRIS T110 IS

SensoIRIS T110 IS

SensoIRIS T110 IS е адресибилен детектор за пожар со вграден изолатор погоден за адресибилни системи кои поддржуваат TTE комуникациски протокол.
Компатибилен со базата SensoIRIS B124.
Детекторот за пожар се напојува од контролниот панел. Управувањето се врши преку TTE комуникацискиот протокол.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?