SensoIRIS WSOU IS

SensoIRIS WSOU IS

SensoIRIS WSOU IS е адресибилен пожарoизвестителна сирена за монтажа на ѕид, со вграден модул изолатор. Сирената е наменета за употреба во системи за
противпожарни аларми кои го поддржуваат TTE комуникацискиот протокол. Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.
SensoIRIS WSOU IS е компатибилен за монтирање на ѕидови или тавани SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за монтирање на ѕид.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?