SensoIRIS WSST IS EN54-23

SensoIRIS WSST IS EN54-23

SensoIRIS WSST IS EN54-23 е адресибилен детектор за пожар со флеш лампа (strobe) и вграден ѕиден монтажен изолатор (VAD) погоден за инсталации во адресибилни
системи кои го поддржуваат TTE комуникацискиот протокол. Сирената е компатибилна и работи со монтажа на ѕидови или тавани SensoIRIS B124 и SensoIRIS WSB IP65 за
монтирање на ѕид.
Уредот прима енергија од панелот и може да се контролира преку протоколот за комуникација.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?