SensoMAG M40 INTR

SensoMAG M40 INTR

SensoMAG M40 INTR е збир на комбинирани (оптички димни и диференцијални-максимум) детектори за пожар и релејна база за сигнално-сигурносни системи.
Комплетот е составен од релејна база SensoMAG B12 (12V) и SensoMAG M40 комбиниран детектор и е дизајниран за поврзување со сите алармни системи. Комплетот
проширува примената на безбедносната систем со дополнителна улога заштита од пожар.
Комплетот се нуди во кутија со монтирана основа кон детекторот и е применлив главно за домашни корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

Category: Tags: , ,

Description

SensoMAG M40 INTR е збир на комбинирани (оптички димни и диференцијални-максимум) детектори за пожар и релејна база за сигнално-сигурносни системи.
Комплетот е составен од релејна база SensoMAG B12 (12V) и SensoMAG M40 комбиниран детектор и е дизајниран за поврзување со сите алармни системи. Комплетот
проширува примената на безбедносната систем со дополнителна улога заштита од пожар.
Комплетот се нуди во кутија со монтирана основа кон детекторот и е применлив главно за домашни корисници со веќе изградени или нови безбедносни системи.

420+ соработници со нас, зошто не и вие?