SF300

SF300

SF 300 е надворешен, пожаро-изведувачки конвенционален пиезо сирена. Широка пластика кутија со површина за реклама / лого и 2 светодиодни флаш индикатори за
состојбата на системот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?