ARGUS GSM

ARGUS GSM

Универзално решение за заштита и мониторинг на Телетек Електроникс – ARGUS GSM Комуникациски модул.
Уредот има функција да врти на зададени броеви при активирање на алармниот систем.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?