BRAVO PSTN VD

BRAVO PSTN VD

BRAVO PSTN VD е комуникациски модул со говорно бирање за поврзување со телефонска линија дизајнирана за работа со безжични алармни панели на серијата BRAVO.
Модулот е монтиран на слот во панел-кутија преку сериски интерфејс. Модул BRAVO PSTN VD праќа пораки за настани до 4 телефонски броеви – до центар за мониторинг
(CID или SIA протоколи за комуникација) или директно до корисникот (Членски протокол за комуникација – во случај на аларм настани кон корисникот се праќа порака во
форма на песните или Режим за гласовно бирање – Испраќање на снимени записи за настанот на системот).
Модулот BRAVO PSTN VD е програмиран целосно преку софтверот ProsTE или корисничкиот интерфејс на AjaxWEB.

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?