BRAVO RC-21

BRAVO RC-21

BRAVO RC-21 е еднонасочен далечински управувач за работа со BRAVO панели и Eclipse хибридни системи. Далечинскиот управувач има 2 копчиња за да го вклучите и
исклучите. Главната предност на еднонасочните далечински управувачи е дека тие можат да работат со повеќе системи во исто време. Тоа значи дека корисникот може
да управуваат два или повеќе панелот со помош на едно и исто еднонасочно далечински BRAVO, притоа на ист програмабилен копче може да се постави да ги
извршува различна функција. Исто така, едно и исто еднонасочно далечински BRAVO може да се обучи и да работи истовремено со Eclipse систем (преку Eclipse WL
вер.5.2.3 или повисока) и BRAVO панел (вер. 5.0 или повисока).

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?