BRAVO TTE GPRS

BRAVO TTE GPRS

BRAVO TTE GPRS е комуникациски модул дизајниран да работи со безжични алармни панели на BRAVO. Модулот е дизајниран за вградена инсталација во кутијата на
слотниот панел.
BRAVO TTE GPRS испраќа пораки до корисникот преку бесплатна апликација за мобилни телефони со SmartTTE. Модулот е програмиран со користење на софтверот за
кориснички интерфејс ProsTE или AjaxWEB.
BRAVO TTE GPRS се користи за далечинско управување, програмирање и следење на безжични алармни панели на BRAVO преку корисничкиот интерфејс на AjaxWEB.

Category: Tag:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?