MAG Logger

MAG Logger

MAGlogger е модул за запис и преглед на претходните настани во централата MAG8Plus. Сите настани се чуваат во енергетски независна смисла. Модулот располага со
автономни часовници за реално време, зачувани со сопствена батерија. Информациите се добиваат од вградување на интерфејсот на централата.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?