MAG2

MAG2

MAG2 е конвенционален пожароизвестителен панел со 2 фиксирани зони, сертифициран по стандарт EN54-2 / 4. До 20 (32 SensoMAG) пожароизвестелни детектори и / или
рачни пожароизведувачки бутони можат да се поврзат со секоја зона.MAG2 е сместен во метална кутија со компактни димензии за површинска монтажа. Панелот е лесен
за инсталација, поддршка и секојдневна работа од корисник.Пенеловото е погодно за живеење и мал до среден деловен простор со површина до 1000м2.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?