MAG4P

MAG4P

MAG4P е конвенционален пожароизвестувачки панел со 4 фиксирани зони, сертифициран по стандард EN54-2 / 4. До 20 (32 SensoMAG) пожароизвестелни детектори и /
или рачни пожароизведувачки бутони можат да се поврзат со секоја зона.MAG4P е сместен во пластична кутија со компактни димензии за површинска монтажа. Панелот е
лесен за инсталација, поддршка и секојдневна работа од корисник. Панелот е погодно за живеење и мал до среден деловен простор со површина до 2200м2.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?