MAG8

MAG8

MAG8 е конвенционален огромен изведувачки панел со 8 фиксирани зони, сертифициран по стандард EN54-2 / 4. До 20 (32 SensoMAG) пожароизвестелни детектори и /
или рачни пожароизведувачки бутони можат да се поврзат со секоја зона.
MAG8 се наоѓа во пластична кутија со компактни димензии за површинска монтажа. Панелот е лесен за инсталација, поддршка и секојдневна работа од корисник.
Пенеловата е погодна за станбени и мали до средни канцеларии со површина до 3000м2.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?