ME4

ME4

ME4 е проширен модул за 4 додатни влезови за зони до пожарната панел MAG8plus.
До 2 проширувачи ME4 можат да се вградат во кутијата на панелот MAG8plus, така што системот достигнува максимална моќ од 16 зони.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?