SensoIRIS BSOU

SensoIRIS BSOU

SensoIRIS BSOU е адресибилен противпожарна основа со вградена сирена. Пожарна основа е наменета за употреба во противпожарни алармни системи кои поддржуваат
работа со ТТЕ комуникациски протокол. Уредот добива напојување од панелот и може да биде контролирано преку комуникацискиот протокол.
Уредот е дизајниран за лесна инсталација и се состои од два главни дела: монтажна основа и сирена во посебно куќиште со фабричка монтирана огнена база.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?