SensoIRIS M140 IS

SensoIRIS M140 IS

SensoIRIS M140 IS е огноотпорен детектор кој може да се адресира (опто-чад и температура) со вграден изолатор, погоден за адресибилни системи кои поддржуваат TTE
комуникациски протокол.
Компатибилен со SensoIRIS B124 системот за откривање на пожар.
Детекторот за пожар се напојува од контролниот панел. Управувањето се врши преку TTE комуникацискиот протокол.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?