SensoIRIS M140

SensoIRIS M140

SensoIRIS M140 е адресибилен композитен (опто-чад и температура) оган детектор погоден за адресибилни системи кои го поддржуваат TTE комуникацискиот протокол.
Компатибилен со SensoIRIS B124 системот за откривање на пожар.
Детекторот за пожар се напојува од контролниот панел. Управувањето се врши преку TTE комуникацискиот протокол.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?