SensoIRIS MC-D

SensoIRIS MC-D

SensoIRIS MC-D е адресибилна база погодна за SensoMAG конвенционалните детектори и нивно адресирање како дел од адресибилниот систем кој го поддржува
протоколот TTE.
SensoIRIS MC-D се напојува и контролира од контролниот панел. Се програмира преку SensoIRIS програмер.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?