SensoIRIS MCP150

SensoIRIS MCP150

SensoIRIS MCP 150 е адресибилен рачен детектор за пожар погоден за адресибилни системи за откривање на пожар што го поддржуваат TTE комуникацискиот
протокол. Рачниот детектор на пожар се напојува и контролира од контролниот панел. Се програмира преку SensoIRIS програмер.
Рачниот детектор за пожар има пребирлив, флексибилен работен елемент преку кој детекторот за пожар сигнализира оган што се појавува на контролната табла кога е
рачно управуван со притисок врз флексибилниот елемент на стрелката. Индикацијата за ЛЕР го информира корисникот за активирани откривање на пожар или за
тестирање на примероци. Врати ја работната ставка по настанот на алармот или тестирање користејќи посебен клуч, Сертифициран од EN54-11

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?