SensoIRIS MIO40

SensoIRIS MIO40

SensoIRIS MIO40 е адресибилен модул со 4 влезови за следење на аналогни сигнали до адресибилен систем за противпожарен аларм кој го поддржува TTE
комуникацискиот протокол.
SensoIRIS MIO40 се напојува и контролира од контролниот панел и има вграден изолатор. Се програмира преку SensoIRIS програмер
Модулот е монтиран во посебна пластична кутија со проѕирен капак погоден за монтирање на ѕид и визуелна проверка на статусот на уредот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?