SensoIRIS MOUT-240

SensoIRIS MOUT-240

SensoIRIS MOUT-240 е адресибилен модул со релеен излез за системи кои поддржуваат TTE комуникациски протокол
Обезбедува интерфејс за 240V и е погоден за контрола на 240VAC високонапонски кола.
SensoIRIS MOUT-240 се напојува и контролира од контролниот панел, програмиран преку програмер SensoIRIS.
Модулот е монтиран во посебна пластична кутија со проѕирен капак погоден за монтирање на ѕид и визуелна проверка на статусот на уредот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?