SensoIRIS MOUT

SensoIRIS MOUT

SensoIRIS MOUT е адресибилен модул со потенцијален излез за поврзување на конвенционалните сирени со адресибилен систем за противпожарен аларм кој го
поддржува TTE комуникацискиот протокол.
Модулот ја надгледува и пренесува состојбата на излезот до контролниот панел – краток спој, прекин или недостаток на напојување по коло.
Погоден за контрола на конвенционалните сирени, напојувани од колото и со вграден изолатор. Се програмира од панелот.
Модулот е монтиран во посебна пластична кутија со проѕирен капак погоден за монтирање на ѕид и визуелна проверка на статусот на уредот.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?