SensoIRIS Programmer

SensoIRIS Programmer

SensoIRIS програмер е уред за адресирање на адреси за уреди за детекција на пожар и модули за серија SensoIRIS кои го поддржуваат TTE комуникацискиот протокол
Програмер SensoIRIS чита и пишува адреси на уредот, ги програмира нивните параметри.
Мобилен, погоден за работа во канцеларија и во канцеларија.
Повеќејазично одржување мени.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?