SensoIRIS S130

SensoIRIS S130

SensoIRIS S130 е адресибилен детектор за противпожарен пожар погоден за адресибилни системи кои го поддржуваат TTE комуникацискиот протокол. Компатибилен
со базата SensoIRIS B124.
Детекторот за пожар се напојува од контролниот панел. Управувањето се врши преку TTE комуникацискиот протокол.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?